Sibbo Svenska Pensionärsförening

19.4-25.4.2020 Sparesa till Haapsalu Fra Mare

pris 470 euro/person om deltagare minst 24 personer 

pris 445 euro/person om deltagare över 30 personer

Närmare uppgifter senare

Anmälan till Monika Tillander tfn 050 5368412 eller epost monika.tillander@kolumbus.fi