Sibbo Svenska Pensionärsförening

 

"Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad"

Den nya brochyren "Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad". Handbok i att förbereda sig juridiskt. Brochyren finns tillhanda hos SiSP, som varit med om att ta fram den. Den lanserades den 1.3.2016 på svenska och finska.

 

Länken till Kotka Svenska Pensionärers hemsida om intressebevakning:

http://www.kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/

Dessutom finns en blankett för VÅRDVILJA som tagits fram av en arbetsgrupp i Sibbo.

 

Brochyren "Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad". Se nedan

Denna broschyr är ett samarbetsbrojekt mellan Sibbo kommun och Rovaniemi stad och SiSP, Eläkkeensaajat och Äldre rådet i Sibbo har varit med i projektet som letts av Suomen Muistiasiantuntijat (SUMU dvs Finlands Minnesspecialister) och har finansierats av RAY (PAF)

Medförfattare i alfabetisk ordning:

Vesa Anttila, jur.mag., ordförande, Edunvalvontavaltuutus rf

Hans-Eric Christiansson, ordförande (2010-2015), Sibbo Svenska Pensionärsförening rf

Satu Karekivi-Pallari, servicehandledare, Rovaniemen palveluohjaus

Elina Koponen, (red), projektkoordinator, Finlands minnesspecialister rf

Kaarlo Kuntsi, ordförande, Äldrerådet i Sibbo

Kirsti Kuusterä, sakkunnig, Muistiliitto ry-Alzheimer Centralförbundet rf

Anna Mäki-Petäjä, jur.dr., docent, forskare, Helsingfors universitet

Henna Nikumaa, (red), projektledare, Finlands minnesspecialister rf

Hilkka Patala, föreningens sekreterare, Sipoon Eläkkeensaajat ry

Liisa Penttinen, sjuksköterska, SAS-sköterska, Rovaniemen palveluohjaus

Virva Ryynänen, sakkunnig, Muistiliitto ry-Alzheimer Centralförbundet rf

Jarkko Toivainen, jur.mag., projektarbetare, Keski-Suomen Muistiyhdistys, ry och Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry

Aila Vatjus-Anttila, medlem, Äldrerådet i Sibbo, och informatör, Sipoon Eläkkeensaajat ry

 

Vi deltog SmartFysios mässa i Topeliussalen 12.3.2016

Det var ett hundratal människor som bekantade sig med mässan och SiSP deltoga tillsammans med Sipoon Eläkkeensaajat och Sipoon Muisti ry. Intressevakning och vårdvilja - projektet har väckt mycket intresse i Sibbo och utanför kommunen. Kaarlo Kuntsi och Nappe Christiansson skötte standen vid mässan.

Hjärnkirurgen Ulrika Sandvik från Karolinska sjukhuset i Sverige höll föredrag om vår hjärna, hur den fungerar och hur vi skall hålla den i skick.