Sibbo Svenska Pensionärsförening

 

"Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad"

Den nya brochyren "Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad". Handbok i att förbereda sig juridiskt. Brochyren finns tillhanda hos SiSP, som varit med om att ta fram den. Den lanserades den 1.3.2016 på svenska och finska.

Länken till boken ovan: 

http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=verkkojulkaisut

Länken till Kotka Svenska Pensionärers hemsida om intressebevakning:

http://www.kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/

Dessutom finns en blankett för VÅRDVILJA som tagits fram av en arbetsgrupp i Sibbo.

 

Brochyren "Hur tryggar jag att MIN VILJA blir respekterad". Se nedan

Denna broschyr är ett samarbetsbrojekt mellan Sibbo kommun och Rovaniemi stad och SiSP, Eläkkeensaajat och Äldre rådet i Sibbo har varit med i projektet som letts av Suomen Muistiasiantuntijat (SUMU dvs Finlands Minnesspecialister) och har finansierats av RAY (PAF)

Medförfattare i alfabetisk ordning:

Vesa Anttila, jur.mag., ordförande, Edunvalvontavaltuutus rf

Hans-Eric Christiansson, ordförande (2010-2015), Sibbo Svenska Pensionärsförening rf

Satu Karekivi-Pallari, servicehandledare, Rovaniemen palveluohjaus

Elina Koponen, (red), projektkoordinator, Finlands minnesspecialister rf

Kaarlo Kuntsi, ordförande, Äldrerådet i Sibbo

Kirsti Kuusterä, sakkunnig, Muistiliitto ry-Alzheimer Centralförbundet rf

Anna Mäki-Petäjä, jur.dr., docent, forskare, Helsingfors universitet

Henna Nikumaa, (red), projektledare, Finlands minnesspecialister rf

Hilkka Patala, föreningens sekreterare, Sipoon Eläkkeensaajat ry

Liisa Penttinen, sjuksköterska, SAS-sköterska, Rovaniemen palveluohjaus

Virva Ryynänen, sakkunnig, Muistiliitto ry-Alzheimer Centralförbundet rf

Jarkko Toivainen, jur.mag., projektarbetare, Keski-Suomen Muistiyhdistys, ry och Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry

Aila Vatjus-Anttila, medlem, Äldrerådet i Sibbo, och informatör, Sipoon Eläkkeensaajat ry

 

Vi deltog SmartFysios mässa i Topeliussalen 12.3.2016

Det var ett hundratal människor som bekantade sig med mässan och SiSP deltoga tillsammans med Sipoon Eläkkeensaajat och Sipoon Muisti ry. Intressevakning och vårdvilja - projektet har väckt mycket intresse i Sibbo och utanför kommunen. Kaarlo Kuntsi och Nappe Christiansson skötte standen vid mässan.

Hjärnkirurgen Ulrika Sandvik från Karolinska sjukhuset i Sverige höll föredrag om vår hjärna, hur den fungerar och hur vi skall hålla den i skick.