Sibbo Svenska Pensionärsförening

 

Bli medlem i Sibbo Svenska Pensionärsförening rf

Nu då du lämnat arbetslivet och gemenskapen du haft med dina arbetskamrater är det dags att börja med något nytt. Den fina samvaron vi känner i vår förening, SiSP, vill vi dela med dig. 

Förutom gemensamma möten har vi olika aktiviteter regelbundet och gör många utfärder och teaterresor. Kom med i vår aktiva och glada skara.

Anmäl dig till medlemssekreteraren:

Rita Tackman. Tfn: 050 536 5214 E-post: tackmanrita@gmail.com

Adress: Kassiviksvägen 40, 01180 Kalkstrand

Blanketter  :       

 /Site/Data/636/Files/Medlemsblankett%202017.pdf

/Site/Data/636/Files/Medlemsblankett%202017.docx

 

Medlemsavgiften är 16 €/år och betalas till Sibbo Svenska Pensionärsförenings

kontonummer FI98 4055 0012 3420 40 i Aktia.