Sibbo Svenska Pensionärsförening

Styrelsen                    

ORDFÖRANDE
Kurt Karlsson
Vetevägen 7, 04130 Sibbo
Gsm 040 687 6620
E-post: kurt.karlsson@elisanet.fi

VICEORDFÖRANDE
Solveig Herlin
St. Sigfridsvägen 30 B 16, 04130 Sibbo
Gsm 040 703 6316
E-post: solveig.herlin@saunalahti.fi
 
SEKRETERARE
Rita Tackman
Kassiviksvägen 40, 01180 Kalkstrand
Gsm 050 536 5214
E-post: tackmanrita@gmail.com
 
KASSÖR
Monika Tillander
Söderkullavägen 179, 04130 Sibbo
Gsm 050 536 8412
E-post: monika.tillander@kolumbus.fi

MEDLEMMAR

Christer Bergström (RESELEDARE)
Paipisvägen 991, 04170 Paipis
Tfn 09 2303113, gsm 045 278 9253
E-post:ceberg43@gmail.com 

Camilla Meinander (teaterresor)
Immersbyvägen 311, 01150 Söderkulla
Gsm 0400-477 687
E-post: camilla.meinander@kolumbus.fi
 

Pirjo-Riitta Nyberg
Norra Boxvägen 215, 01190 Box
gsm 050 5311717
E-post: pirjoriitta.nyberg@gmail.com

Sundström Leif
Pellasvägen70, 04170 Paipis 
Gsm 040 588 3793
E-post:leif.sundstrom@elisanet.fi

Yvonne Westerlund 
Boxvägen 771, 01190 Box
Tfn 09-2726263, gsm 040-827 6360
E-post: lucia.westerlund@gmail.com
 
Sibbo Äldrerådet
Rita Tackman
Kontaktuppgifter. Se ovan
Solveig Herlin, suppleant
Kontaktuppgifter Se ovan  
Bjarne Heinonen
Skogsvägen 3, 04130 Sibbo
Tfn 040-5407140
Karl-Gunnar Skogberg, suppleant
Petasvägen 26, 04170 Paipis
tfn 040-5259579
 
Medlemssekreterare
Rita Tackman
Kontaktuppgifter. Se ovan
 
Webbmaster
Monika Tillander
 
IKT-handledare (datahandledare)
Rita Tackman
Monika Tillander