Sibbo Svenska Pensionärsförening

Aktiviteter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område

BOWLING
Bowling i Träskända, Vanha yhdystie 11, Träskända.
Anmälan till Leif Jonsson tfn 0400 206534 eller epost leif.jonsson49@hotmail.com
en vecka före varje tillfälle.Bowling första och tredje fredagen i månaden kl 15.00-16.00

ROOSTAGGARNA
Varje torsdag kl. 11.00-12.30 på servicehuset Linda
Ledare: Lasse Tackman tfn 050 3528694

SiSP ORKESTERN

Övar varannan tisdag kl 10:00-12.00 på Hansas, Söderkullavägen 618, 01150 Sibbo
Kontaktperson/ledare Lasse Tackman tfn 050 352 8694 
 
BOCCIA-ÖVNINGAR. 
Onsdagar kl 13.00 - 15.00. Boccian inomhus påLilla Villan.
Kontaktperson: Per-Olof Friström tfn 050 563 8375
 
STAVGÅNG 
Tisdag kl 9.30 varje vecka med början 5.1.2021. Start från Allaktivitetshallen i Nickby
Dragare: Leif Sundström och Pippi Lagerqvist
 
KONDITIONSSALEN.
Träningarna i Allaktivitetshallens konditionssal torsdagar kl 8:30-11:00 som gemensam "SENIORSALSTUR" för pensionärer. Du löser in ett kort i All-aktivitetshallen. Priset för kortet under torsdagar den angivna tiden är 10,- eur och gäller för 10 salsturer. Notera att priset gäller endast för torsdagar och den reserverade tiden. För andra tider reserveras konditionssalen i enlighet med tidigare praxis.
Kontaktperson: Leif Sunsdström 040 588 3793.
 
 
Aktuella program

meddelas närmare i tidningen ÖSTNYLAND på tisdagar och fredagar