Sibbo Svenska Pensionärsförening

Aktiviteter

BOWLING
BOWLING i Träskända. Anmälan till K-G Skogberg tfn 040 525 9579 en vecka före varje tillfälle. Höstterminen börjar 4.9.2020, därefter första och tredje fredagen i månaden kl 16.00-17.00. Adress: Vanha yhdystie 11, Träskända.

ROOSTAGGARNA
Varje torsdag kl. 11.00-12.30 på servicehuset Linda
Ledare: Theresa Laurikka

SiSP ORKESTERN
Övar varannan tisdag kl 10:00-12.00 på Hansas, Söderkullavägen 618, 01150 Sibbo
Kontaktperson/ledare Lasse Tackman tfn 050 352 8694 
 
BOCCIA-ÖVNINGAR. 
Onsdagar kl 13.00 - 15.00. Boccian inomhus påLilla Villan  
Kontaktperson: Per-Olof Friström tfn 050 563 8375
 
STAVGÅNG
kl. 9.30 varje tisdag med start från Allaktivitetshallen i Nickby
Dragare: Leif Sundström och Pippi Lagerqvist
 
KONDITIONSSALEN.
Träningarna i Allaktivitetshallens konditionssal torsdagar kl 8:30-11:00 som gemensam "SENIORSALSTUR" för pensionärer. Du löser in ett kort i All-aktivitetshallen. Priset för kortet under torsdagar den angivna tiden är 10,- eur och gäller för 10 salsturer. Notera att priset gäller endast för torsdagar och den reserverade tiden. För andra tider reserveras konditionssalen i enlighet med tidigare praxis.
Kontaktperson: Leif Sunsdström 040 588 3793.
 
Bl.a. nedanstående aktiviteter se "Sibbo institut:s programhäfte" ,
tfn 09 2353 6004 och Sibbo kommuns webbsidor om aktiviteter för pensionärer.
 
GYMPA i Allaktivitetshallen. 
SENIORDANS.
PENSIONÄRSGYMNASTIK. 
LÄTTARE PENSIONÄRSGYMNASTIK 
GYLLENE DAGAR
 
Aktuella program

meddelas närmare i tidningen ÖSTNYLAND på tisdagar och fredagar