Sibbo Svenska Pensionärsförening

 

 

Föreningens uppgift är att verka för medlemmarnas trivsel

och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Föreningen hade 630 medlemmar (407 kvinnor, 223 män) den 1 januari 2021.

Kom med som medlem i vårt glada gäng

Verksamhetsformer:

Bedriva informationsverksamhet om pensioner och förmåner

som beviljas pensionärer (information från förbundet, SPF).

SiSP ordnar kurser, föredragstillfällen, exkursioner, teaterbesök,

gruppresor och medlemsträffar.