Sibbo Svenska Pensionärsförening

Föreningens uppgift är att verka för medlemmarnas trivsel

och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Föreningen hade 602 medlemmar (394 kvinnor, 208 män) den 1 januari 2024.

Kom med som medlem i vårt glada gäng

Verksamhetsformer:

Bedriva informationsverksamhet om pensioner och förmåner

som beviljas pensionärer (information från förbundet, SPF).

SiSP ordnar kurser, föredragstillfällen, exkursioner, teaterbesök,

gruppresor och medlemsträffar.

Föreningen på Facebook