Sibbo Svenska Pensionärsförening

Bli medlem i Sibbo Svenska Pensionärs-förening rf

Nu då du lämnat arbetslivet och gemenskapen du haft med dina arbetskamrater är det dags att börja med något nytt. Den fina samvaron vi känner i vår förening, SiSP, vill vi dela med dig. 

Förutom gemensamma möten har vi olika aktiviteter regelbundet och gör många utfärder och teaterresor. Kom med i vår aktiva och glada skara. Anmäl dig till medlemssekreteraren:

Rita Tackman. Tfn: 050 536 5214

E-post: tackmanrita@gmail.com

Adress: Kassiviksvägen 40, 01180 Kalkstrand

 

Blanketter            /Site/Data/636/Files/MEDLEMSBLANKETT.docx

                             /Site/Data/636/Files/MEDLEMSBLANKETT.pdf

 

Medlemsavgiften är 16 €/år . Notera nya kontonumret för medlemsavgiften nedan:

 SiSP konto: AKTIA  FI98 4055 0012 3420 40 

Foto. Infotillfälle för nya medlemmar den 29.04.2015 på Kullen