Sibbo Svenska Pensionärsförening

Föreningens uppgift är att verka för medlemmarnas trivsel och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Vårmötet på Hansas i Söderkulla 25.3.2017 (137 deltagare)

Föreningen hade 685 medlemmar (445 kvinnor, 240 män) den 1 januari 2017.

Kom med som medlem i vårt glada gäng

Verksamhetsformer:

Bedriva informationsverksamhet om pensioner och förmåner som beviljas pensionärer (information från förbundet, SPF). SiSP ordnar kurser, föredragstillfällen, excursioner, teaterbesök, gruppresor och medlemsträffar.