Sibbo Svenska Pensionärsförening

SPF:s Östra distrikts  höstmöte

I Höstmötet deltog över 80 deltagare från nästan hela distriktet.Maten var god och det musikaliska programmet fint.Det stadgeenliga mötet avverkades i rask takt. Nöjda deltagare styrde sedan hemåt i det soliga höstvädret.