Sibbo Svenska Pensionärsförening

ANTIKRUNDAN med Bernt Morelius och Maria Ekman-Kolari som experter blev en succe!

Ett misstag har tydligen hänt: En gammal glasflaska har kommit i "fel kass" då borden tömdes, en deltagare har blivit av med sin. Den som har fått flaskan med sig bedes ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna så kan saken rättas till.

      

 

19.1.2018 Fredag kl. 14.00

Medlemsträff på Gesterby Brankis

Robert Riska från Svenska Pensionärsförbundet kommer och berättar till vad vi behöver  dator.

Servering: Kaffe och bulla

 

28.2.2018 Medlemsträff på Gesterby Brankis

Hans-Eric Christiansson från Sibbo pensionärerna och Arno Wirzenius från Kotka svenska pensionärer berättar för oss om "Intressebevakning och Vårdvilja" och allt vad där tillhör. Presentationen är densamma som hållits om inom Östnyländska distriktet, Mellannyland och Västra Nyland.

Servering: Kaffe och bulla