Sibbo Svenska Pensionärsförening

 

Aktiviteter

BOWLING

BOWLING i Träskända 2018. Anmälan till K-G Skogberg tfn 040 525 9579 en vecka före varje tillfälle. Vi fortsätter bowla på våren 2018 fredagar kl.16:00 med start den 12 januari. Vi bowlar andra och sista veckan i månaden på fredagar kl 16.00. Adress: Vanha yhdystie 11, Träskända. 

VATTENGYMPAN

Vattengympan börjar onsdagen den 10 januari 2018  kl 16.00-17.00 på Ingmans. Adress:Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla .

Kontaktperson: Nils Wilenius, tfn 0500 461 057
 
ROOSTAGGARNA
Varje torsdag kl. 11.00-12.30 på servicehuset Linda
Ledare: Christer Bergström, tfn 045 2789253
 
SiSP ORKESTERN
Övar varannan tisdag kl 10:00-12.00 i Skolcentrum, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo.
Kontaktperson : Lasse Tackman tfn 050 352 8694 (musik), Gustav Wikström tfn 040 417 2645 (adm).
 
BOCCIA-ÖVNINGAR. 
Onsdagar kl 12:30 - 14:30 på Komu ( Lilla Villan) Jussasvägen 16, 04130 Sibbo  
Kontaktperson: Per-Olof Friström tfn 050 563 8375
 
KONDITIONSSALEN.
Träningarna i Allaktivitetshallens konditionssal. Höstens start 24.8 och fortsätter till 24.05.2018 kl. 9.30 - 11.00. Varje torsdag. 
Kontaktperson: Matti Räsänen tfn 050 3555 056
 
Bl.a. nedanstående aktiviteter se "Mi:s programhäfte" ,
tfn 09 2353 6004 och Sibbo kommuns webbsidor om aktiviteter för pensionärer.
GYMPA i Allaktivitetshallen. 
SENIORDANS.
PENSIONÄRSGYMNASTIK. 
LÄTTARE PENSIONÄRSGYMNASTIK 
GYLLENE DAGAR
 
NOTERA att Café Linda och Café Elsie hålls på respektive serviceboende.

Se separat info i Östnyland och i infobladen för respektive äldreboende.
 

Aktuella program

meddelas närmare i ÖSTNYLAND på tisdagar och fredagar ”Evenemax” under "FÖRENINGAR"