Sibbo Svenska Pensionärsförening

 

Aktiviteter

BOWLING

BOWLING i Träskända 2017. Anmälan till K-G Skogberg tfn 040 525 9579 en vecka före varje tillfälle. Vi fortsätter bowla på hösten 2017 fredagar kl.16:00 med start den 25 augusti. Vi bowlar andra och sista veckan i månaden på fredagar kl 16:00. Adress: Vanha yhdystie 11, Träskända. 

VATTENGYMPAN

Vi börjar vattengympan onsdagen den 6.9.2017 kl 16-17:00 på Ingmans. Adressen är Massbyvägen 101. Anmälningarna görs med det snaraste (senast den 24.8) till Nisse (se tfn nedan). Det finns möjlighet att vi ändrar tidpunkten senare när tidtabellerna för höstens simningar är klarlagda.
Kontaktperson: Nils Wilenius, tfn 0500 461 057
ROOSTAGGARNA
Kolla broschyren "KULTUR & FRITID", MI tfn (09) 2353 6004
Ledare: Christer Bergström
SiSP-ORKESTERN
Övar varannan tisdag kl 10:00. Adress: Torpvägen 9, Söderkulla.
Kontaktperson  : Lasse Tackman tfn 050 352 8694 (musik), Gustav Wikström tfn 040 417 2645 (adm).
BOCCIA-ÖVNINGAR.  Har flyttats till Lilla Villan. Välkomna
Tidpunkten är onsdagar kl 12:30 - 14:30   
Kontaktperson: Per-Olof Friström tfn 050 563 8375
STAVGÅNG. Öppet
KONDITIONSSALEN.
Träningarna i Allaktivitetshallens konditionssal. Höstens start 24.8 och fortsätter till 24.05.2018 kl. 9:30 - 11:00. Varje torsdag. 
Kontaktperson: Matti Räsänen tfn 050 3555 056
 
Bl.a. nedanstående aktiviteter se broschyren "Sibbo Medborgarinstitut" ,
tfn 09 2353 6004 och Sibbo kommuns hemsidor om aktiviteter för pensionärer.
GYMPA i Allaktivitetshallen. 
SENIORDANS.
PENSIONÄRSGYMNASTIK. 
LÄTTARE PENSIONÄRSGYMNASTIK 
GYLLENE DAGAR
 
NOTERA att Café Linda och Café Elsie hålls på respektive serviceboende.

Se separat info i Östnyland och i infobladen för respektive äldreboende.
 

Aktuella program

meddelas närmare i ÖSTNYLAND på onsdagar ”Evenemax” under "FÖRENINGAR"